http://www.klabava.cz/loga/logo.gif

  ŠKOLICÍ ZAŘÍZENÍ - Ing. Gustav Vacek


Informace k vyplnění ročního výkazu pojišťovacího zprostředkovatele jsou uvedeny na stránkách Komory zde.


Doškolovací kursy pro PZ a SLPU pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti

Cena: 400- Kč/ účastníka.

 

Účastníci kursu obdrží současně i potvrzení o absolvování proškolení v problematice AML a FATCA

K obsahu kursu:

obsah kursu může být přínosný nejen z hlediska splnění povinností k doškolení, ale i k získání informací. Na rozdíl od loňského roku je rozšířena část věnující se AML a FATCA a povinnostem vyplývajících z těchto předpisů (účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení i z této problematiky).

Dále se věnuje výpočtu pojistných částek nemovitostí podle zákona o oceňování majetku (v případě pojištění profesní odpovědnosti pojišťovacího zprostředkovatele u České pojišťovny je to nutná podmínka pro likvidaci pojistné události) a také výpočtu pojistné částky movitých věcí, kdy má zprostředkovatel k dispozici pouze sestavu majetku v rozsahu název věci, rok pořízení a pořizovací cena.

Budou přesně specifikovány povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele dané zákonem - pouze takové povinnosti může kontrolovat orgán dohledu při kontrole, viz znění oprávnění ke kontrole:

Budou připomenuty povinnosti ve vztahu k provádění analýzy nabídek pojišťoven, záznamu jednání s klientem, poskytnutí informací podle zákona, archivaci pojistných smluv. Na základě analýzy všech sankcí uložených dohledem budou uvedeny nejčastější pochybení zprostředkovatelů (případně domnělá pochybení) a postupy, jak jim předcházet.

Část kursu se věnuje povinně smluvním pojištěním, s uvedením příslušných odkazů na zákony, které povinně smluvní pojištění ukládají.

Kromě toho se kurs zabývá postavením, propojením a úlohou jednotlivých kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, SLPU, pojišťoven a klientů.

 

Odkazy:

 


ŠKOLICÍ ZAŘÍZENÍ - Ing. Gustav Vacek
Klabava 152
338 41 Klabava

tel.: 377 372 579
fax: 377 376 922
mobil: 777 289 120
mail: vacek@klabava.cz

IČ: 10375368
DIČ: CZ5911240907
č. účtu: 670100-2204506811/6210